Teade seoses vaide esitamisega Märjamaa Vallavalitsuse 06.12.2017 korralduse nr 959  „Märjamaa valla 2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletusele suunamine“ kohta.

Seoses vaide esitamisega Märjamaa Vallavalitsuse 06.12.2017 korralduse nr 959  „Märjamaa valla 2018. aasta kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletusele suunamine“ kohta on Märjamaa valla 2018 aasta kaasava eelarve menetlus peatatud kuni vaide lahendamiseni.

18. detsembril kl  17.30 Märjamaa Valla Raamatukogus välja kuulutatud  rahvahääletusele suunatud ettepanekuid tutvustav infopäev jääb ära.

Menetluse jätkamisest ja uutest menetlustähtaegadest teavitab Märjamaa Vallavalitsus täiendavalt.

Scroll to Top