Rapla maakonna spordielu suunavad, korraldavad ja koordineerivad Rapla Maakonna Spordiliit (asutati 1990) ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise spetsialist koostöös spordiklubide ning omavalitsustega.

Maakonnas on olemas kauaaegsete traditsioonidega hästi toimiv spordisüsteem. Erinevate spordiüksuste (spordiliit, spordiklubid ja kehalise kasvatuse ainesektsiooni nõukogu) vahel toimub koostöö. Omavalitsused toetavad maakondlike ja kohalike spordiürituste läbiviimist ning spordiliitu.

Alates 1.jaanuarist 2001 kuulub maakonna koolinoorte sportliku tegevuse korraldamine Rapla Maakonna Spordiliidu pädevusse, tööle on rakendatud koolinoorte sporditegevuse koordinaator.
Koolinoorte esi-ja meistrivõistlustest osavõturohkemad on murdmaajooksu-, kergejõustiku-, korvpalli- ja rahvastepallivõistlused ning algklasside võistlussari, mis koosneb suusatamis-, jooksu- ja kergejõustikuvõistlustest.

Täiskasvanutele toimuvad maakondlikud võistlused 20 spordialal. Populaarsemad alad on korv-, võrk- ja jalgpall, mägijalgrattakross, maadlus ja paarisvolle. Suurima osavõtjate arvuga on maakonna tali- ja suvemängud.
Raplamaa võib uhkust tunda omade tippude üle, kes annavad eeskuju noortele, ja  muidugi  oma väga tublide ja edukate spordiveteranide üle. Viimased ei ole oma aktiivse ellusuhtumise ja sportlike tulemustega mitte ainult eeskujuks, vaid ka spordiajaloo kandjateks.

Spordibaase  on maakonnas  arvukalt ning järk-järgult toimub ka nende renoveerimine. 2002 valmis Käru Põhikooli võimla ning renoveeriti Valtu ujula. 2004 – valmis Kohila spordikompleks, Varbola võimla, renoveeriti Märjamaa ujula, Märjamaa Gümnaasiumis ja Rapla Ühisgümnaasiumis valmisid juurdeehitused, mis parandasid kehalise kasvatuse tundide läbiviimise võimalusi ning EOK ja kohalike omavalitsuste toetusel rajati Eidaperes, Russalus ja Pahklas uued mänguväljakud. 2005 taasavati Keavas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu universaalsaal. Väljaehitamisel on jalgrattateed.

Spordiklubide arv maakonnas on viimastel aastatel kasvanud. Eesti tugevamate ja aktiivsemate spordiklubide ja ühenduste hulka kuuluvad Maadlusklubi “Juhan”, Valgu Lauatenniseklubi “Pingo”, Järvakandi Vibuklubi “Ilves”, Juuru Spordiklubi, Orienteerumisklubi “Orvand” ja FC ”Flora” Jalgpallikool.

Raplamaal on pikki aastaid tunnustust jagatud oma parimatele sportlastele, nende treeneritele ja spordiaktiivile.
Alates 1961.aastast selgitatakse välja aasta parimad sportlased ning sportlaste ja nende treenerite austamine on  aegade vältel  toimunud tippjuhtide tasemel. 1998.aastast toimub haridus-ja kultuuriosakonna juhataja vastuvõtt maakonna parimatele koolisportlastele.

2005. aastal tehti algust maakonna spordiajaloo koostamisega.

Scroll to Top