Rapla Kaasaegse Kunsti Keskus
asub Raplas, Tallinna mnt 3b III korrusel.
Loe keskuse tegemistest: https://raplakunst.eu/


Kehtna Kunstide Kool
on Kehtna valla huvikool, kus saab õppida muusikat ja kunsti.
Kooli eesmärgid:
Pakkuda koduvalla lastele ja noortele muusika- ja kunstialast õpetust
Õpetada lapsi nägema, kuulma, mõistma ning nautima kaunist enda ümber
Anda huvilistele võimalus tegeleda meelepärase huvialaga
Luua soodne keskkond õppuritele loominguliseks arenguks
Kehtna Kunstide Kool asub Kehtnas Lasteaia 5.
Teave: tel 4875 221, e-post kunstidekool@hot.ee


Kohila Koolituskeskus
Kooli eesmärgiks on pakkuda lastele võimalusi muusika- ja kunstihariduse omandamiseks.
Koolituskeskuse muusikaosakonnas on võimalik õppida mängima klaveril, viiulil, akordionil, plokkflöödil ja kandlel.
Kunstiosakonnas läbiviidava õppetöö kaudu soovime arendada tulevasi kultuuritarbijaid ja loojaid ning võimaldada sisuka ning mitmekülgse kunstihariduse omandamist.
Kohila Koolituskeskus asub Kohilas Tohisoo mõisas, Viljandi mnt 37
Teave: tel 483 3887, e-post info@tohisoo.edu.ee


Rapla Käsitöö- ja Kunstiselts
Korraldab näituseid, käsitöö- ja kunstiprojekte, väljasõite, osaleb messidel ja laatadel, koordineerib maakonnas Täiskasvanute Õppija Nädalat üritusi; Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) liige
Teave tel: Ivi Sark – ivi.sark@gmail.com ja Krista Urvet krista.urvet@gmail.com

Scroll to Top