Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

Üks tervise edendamise põhilisi ideelisi aluseid on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsalt kättesaadavad. Seega on tervisedendus ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline protsess, mis hõlmab nii inimeste oskuste ja teadmiste suurendamisele suunatud tegevusi, kui ka sotsiaalsete, keskkonna- ja majandustingimuste muutmisele suunatud tegevusi.

Tervisedendusse on oluline kaasata erinevaid sektoreid, valdkondade esindajaid ja otsusetegijaid ning kindlasti ka siht- ja sidusgruppide liikmeid.
Maavalitsuse terviseprogramme juhi intersektoraalne tervisenõukogu (aastast 2005), traumanõukogu tegeleb vigastuste ennetamisega maakonnas (aastast 1998) ja kõige uuem nõukogu on siseturvalisuse nõukogu, mis on loodud jaanuaris 2016, kuhu kuuluvad maakonna tervise ja turvalisuse institutsioonide juhid.

Raplamaa kõikides omavalitsustes tegutsevad formaalsed või mitteformaalsed tervisenõukogud.

Maakonnal oma tervisedenduse kodulehekülg, kus on kajastatud kõikvõimalik tervisedendust puudutav info. Tervisedenduslikud ja sotsiaalvaldkonna tegevused on koondatud maakonna tervisekalendrisse.

2010. aastal valmis maakonna terviseprofiil ja vastav tegevuskava, mida uuendatakse iga-aastaselt.

Aastast 2011 antakse maakonnas aprillis välja Raplamaa tervisedendaja ja Raplamaa sotsiaaltöötaja tiitlit ning 2015. aastast Raplamaa noorsootöötaja tiitlit.

Rapla maakond oli rahvusvahelise Safe Community võrgustiku liige aastast 2004, alates 2015 maakond sellesse võrgsutikku enam ei kuulu.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu tervisedenduse spetsialist on Ülle Laasner (laasner@tervis.ee, ylle.laasner@raplamaa.ee, tel 528 4090)