Rapla maakonnas asuvate riigiasutuste asukohad:

 

Eesti Taimekasvatuse Instituut Kuusiku küla, Rapla vald

Keskkonnaamet Tallinna mnt 14, Rapla linn

Keskkonnainspektsiooni Raplamaa büroo Kevade 10, Sulupere küla, Rapla vald

Maa-ameti Rapla katastribüroo Tallinna mnt 14, Rapla linn

Maanteeameti Tallinna teenindusbüroo Rapla osakond Savi tn 4, Rapla

Maksu- ja Tolliameti Rapla teenindusbüroo Tallinna mnt 14, Rapla linn

Muinsuskaitseamet Harju-Rapla-Järva regioon  Tallinna mnt 14, Rapla linn

Politsei- ja Piirivalveamet. Rapla politseijaoskond Savi 2, Rapla

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) Rapla teenindusbüroo Tallinna mnt 14, Rapla linn

Põllumajandusuuringute Keskus Kuusiku küla, Rapla vald

Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja Sauna 5, Rapla

Rahandusministeeriumi Rapla talitus Tallinna mnt 14, Rapla linn

Eesti Rahvakultuuri Keskus   Tallinna mnt 14, Rapla linn

Rapla Päästekomando  Kevade 10, Sulupere küla, Rapla vald

SA Erametsakeskus Tallinna mnt 22, Rapla

SA Innove Rajaleidja keskus Raplas Tallinna mnt 14, Rapla linn

Sotsiaalkindlustusameti Rapla klienditeenindus Tallinna mnt 14, Rapla linn

Terviseameti Raplamaa esindus Tallinna mnt 14, Rapla linn

Tööinspektsioon Tallinna mnt 14, Rapla linn

Töötukassa Raplamaa osakond Tallinna mnt 14, Rapla

Põllumajandus- ja Toiduamet Rapla esindus Tallinna mnt 14, Rapla linn

Transpordiamet Tallinna mnt 14, Rapla linn

Riigi Tugiteenuste Keskus   Tallinna mnt 14, Rapla linn


Rahvusarhiivi arhiivid, kus hoitakse Raplamaa säilikuid, asuvad:
– Rahvusarhiiv Rakveres Näituse 23, Rakvere 44314, telefon 323 2160, rakvere@ra.ee
   – Rahvusarhiiv Tallinnas Madara 24, Tallinn, telefon 693 8668, tallinn@ra.ee

Scroll to Top