Rapla maakonnas asuvate riigiasutuste asukohad:

 

Eesti Taimekasvatuse Instituut Kuusiku küla, Rapla vald

Keskkonnaamet Kuusiku tee 6, Rapla

Keskkonnainspektsiooni Raplamaa büroo Kevade 10, Sulupere küla, Rapla vald

Maa-ameti Rapla katastribüroo Viljandi mnt 92, Rapla

Maanteeameti Tallinna teenindusbüroo Rapla osakond Savi tn 4, Rapla

Maksu- ja Tolliameti Rapla teenindusbüroo Tallinna mnt 22, Rapla

Muinsuskaitseamet Harju-Rapla-Järva regioon Viljandi mnt 92, Rapla

Politsei- ja Piirivalveamet. Rapla politseijaoskond Savi 2, Rapla

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) Rapla teenindusbüroo Kuusiku tee 6, Rapla

Põllumajandusuuringute Keskus Kuusiku küla, Rapla vald

Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja Sauna 5, Rapla

Rahandusministeeriumi Rapla talitus Sauna 5, Rapla

Rahvakultuuri Keskuse Rapla Kultuurikeskus Viljandi mnt 92, Rapla

Rapla Päästekomando  Kevade 10, Sulupere küla, Rapla vald

SA Erametsakeskus Tallinna mnt 22, Rapla

SA Innove Rajaleidja keskus Raplas Tallinna maantee 22/24, Rapla

Sotsiaalkindlustusameti Rapla klienditeenindus Savi 4, Rapla

Terviseameti Raplamaa esindus Mahlamäe 8-32, Rapla

Tööinspektsioon Sauna 5, Rapla

Töötukassa Raplamaa osakond Tallinna mnt 14, Rapla

Põllumajandus- ja Toiduamet Rapla esindus Kuusiku tee 6, Rapla


Rahvusarhiivi arhiivid, kus hoitakse Raplamaa säilikuid, asuvad:
– Rahvusarhiiv Rakveres Näituse 23, Rakvere 44314, telefon 323 2160, rakvere@ra.ee
   – Rahvusarhiiv Tallinnas Madara 24, Tallinn, telefon 693 8668, tallinn@ra.ee