Mitmekülgseid ettevõtteid mahub palju ühte maakonda!

Raplamaale registreeritud ettevõtete kogukäive oli 2018 a. majandusaasta aruannete järgi ca 507 mln eurot ja koondkasum ca 29,6 mln eurot. Ettevõtete kogukäibe hindamisel tuleb aga arvestada ühe Raplamaa iseärasusega – paljude maakonnas tegutsevate ettevõtete juriidiline aadress on Tallinn ja Harjumaa. Sellest tulenevalt võib maakonnas tegutsevate ettevõtjate kogukäivet hinnata ligi 10% suuremaks (mõned näited sarnaselt tegutsevatest ettevõtetest Akzo Nobel Baltics, Uniplast, Harviker, KP Factory jpt).

Makromajanduslikult on oluline, et eksportivate ettevõtete osakaal oleks võimalikult suur, siin on Raplamaa teiste maakondadega võrreldes väga heas positsioonis – eksport moodustab ettevõtete kogukäibest 33-39%.

Olulisimateks majandusharudeks ekspordikäibe järgi on töötlev tööstus, jae- ja hulgikaubandus, maismaatransport.


Olulisemad valdkonnad tööhõive järgi:
Töötlev tööstus                ca 2350
Ehitus                                 ca 990
Jae- ja hulgikaubandus  ca 830
Veondus ja laondus        ca 590
Põllumajandus                  ca 570
Tervishoid                          ca 450
Tekstiil, rõivatööstus      ca 350


Maakonna olulisemad töötleva tööstuse ekspordivaldkonnad:
Puidu ja paberitooted (Vindor, Kohila Vineer, Bong Eesti, Lamipap, KP Factory) – ca 58 MEUR
Toiduainete tootmine, joogid (Salutaguse Pärmitehas, Saarioinen Eesti, Solbritt) – ca 49 MEUR
Värvide ja lakkide tootmine (Akzo Nobel Baltics) – ca 25 MEUR
Metall (Oniar, Norcar BSB, KMT Prefab, Contractor, Rapla Metall) – ca 17 MEUR
Klaasist ja muudest mineraalidest tooted (O-I Production Estonia) – ca 17 MEUR


Mitmekülgne ettevõtlus ja olulised võtmetegijad töötlevas tööstuses.

Traditsiooniliselt on Raplamaa ettevõtlus väga mitmekülgne. Olulised valdkonnad tulevad küll piirkonniti esile, kuid maakonna majandus tervikuna on väga mitmekülgne. Sellisteks valdkondadeks on ekspordimahu poolest maakonna suurimana värvide ja lakkide tootmine Raplas. Ligi 120 inimesele Raplas tööd pakkuv Akzo Nobel Baltics oli 1987. aastal esimene NSVL-Soome poolt asutatud ühisettevõte (toona ES Sadolin AS nimeline), kus alustati puidukaitsevahendi Pinotex tootmisega. Tänaseks on teadmismahukas keemiaettevõte jõudnud selleni, kus suur osa toodangust koosneb vaid veest ja õlidest – see on suur samm keskkonnasäästlikuma toote suunas.


Raplamaal on hea asukoht Sinu ettevõttele!

2014. aastal viis Rapla Maavalitsus läbi uuringu, milles osalenud ettevõtjatest 74% olid oma asukohaga rahul või väga rahul, 19% oli „enam-vähem“ rahul ja ainult 7% ei olnud mitmetel põhjustel oma asukohaga rahul. Kokku osales uuringus 120 ettevõtet so ca 5% maakonna aktiivselt tegutsevatest ettevõtjatest. Ka hinnatakse kõrgelt ettevõtjaid ümbritsevat füüsilist ning sotsiaalset infrastruktuuri, kus näiteks teedevõrku hindasid 54% vastanuid heaks ja väga heaks ja koolide ning lasteaedasid peeti heaks ja väga heaks enam kui 60% vastanute poolt.


Ettevõtja edukriteeriumid Raplamaal:

Suurepärane asukoht – Tallinna lähedus, Via Baltika maantee ja Rail Balticu rajatav raudtee ühendus.
Lähedus olulistele logistikasõlmedele – Paldiski, Tallinna, Pärnu sadamad, lennujaam, raudtee
Stabiilne elanikkond, tööjõu kättesaadavus  – Tallinnaga sama tööjõu areaal
Tööstusalade arendused Kohilas, Raplas ja Märjamaal (kaugused Tallinnast vastavalt 30, 50 ja 60 km)

Scroll to Top