Raplamaa Omavalitsuste Liit on asutatud 14. jaanuaril 1991.a. Liidu liikmed on maakonna kõik omavalitsused.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhilisteks ülesanneteks on vastavalt seadusele maakonna ühtlase ja tasakaalustatud arengu toetamine, oma liikmete ühistegevuse ja koostöö koordineerimine, koolitamine ja kogemuste vahetamine, ühishuvide esindamine ja õiguste kaitsmine.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehekülg

Scroll to Top