Ministeeriumid:
Haridus- ja Teadusministeerium
Kultuuriministeerium

Vabariiklikud keskseltsid:
Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL)
Eesti Koorühing (EKÜ)
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL)
Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts (ERRS)
Eesti Folkloorinõukogu (EFN)

Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) 

Eesti Rahvamajade Ühing (ERMÜ) 

Muud valdkonna katusorganisatsioonid ja -asutused:

Eesti Rahvakultuuri Keskus

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
Eesti Europeade Komitee
Eesti Muuseumiühing
MTÜ Fenno-Ugria Asutus (Fenno-Ugria)