MTÜ Raplamaa Partnerluskogu

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu (edaspidi Partnerluskogu) on vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides asutatud organisatsioon, mis moodustati ajendatuna EL Struktuurifondide meetmest 3.6 (nn. LEADER tüüpi meede) 9. mail 2006 Raplas. Partnerluskogu asutamiskoosolekul osales kokku 63 asutajaliiget 9-st Raplamaa omavalitsusest (va. Järvakandi vald).

Partnerluskogu eesmärk on Raplamaal kohaliku elu arendamine, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas kohaliku ettevõtluse, teeninduse, turisminduse ja tööhõive eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine.

Partnerluskogu liikmeteks võivad olla vaid järgmised põhikirjaga määratletud juriidilised isikud:
– mittetulundusühingud
– sihtasutused
– omavalitsused
– äriühingud
– erandina ka füüsilisest isikust ettevõtjad.

Partnerluskogu on avatud kõigile uutele liikmetele, kes selleks soovi avaldavad.

Partnerluskogu tegevust juhib juhatus, mis on 9 liikmeline ning mille esimees on Triin Matsalu. Organisatsiooni tegevjuht on Rita Triinu Peussa.

Tel +372  517 2971

E-post: info@raplaleader.ee

Partnerluskogu koduleht http://raplaleader.ee

Scroll to Top