Eelmise aasta lõpust alates omab Ridiradiralla OÜ EQUASS sotsiaalteenuste kvaliteedimärki.

Tunnustuse said Ridiradiralla OÜ lapsehoiu- kui tugiisikuteenuse osutamine. Euroopa tasandil sertifitseerimine tagab klientidele ja teistele huvirühmadele teenuste hea kvaliteedi.

Ridiradiralla OÜ juhatuse liige Janne Liidik: „EQUASS kvaliteedimärk ühtlustab meie taset teiste Euroopa sotsiaalteenuste pakkujatega. See annab kindlustunde lapsevanematele ja koostööpartneritele, et pakume kvaliteetset ja turvalist teenust. Süsteemi rakendamine andis ettevõttele võimaluse paremini hinnata oma tegevust ja planeerida tulevikku.

EQUASS on ainus hinnatud sotsiaalvadkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele Euroopa riigis.

Kvaliteedimärk tagab sotsiaalsektoris laiaulatusliku lähenemise ning põhineb 10-l kvaliteedi põhimõttel (juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus, kestev areng), 50-l kriteeriumil ja 100-l tegevuse indikaatoril.