20. jaanuar on Rapla valla Alu aleviku ja kogu valla rahva jaoks rõõmupäev: peale pooltest aastat kestnud pausi avatakse pidulikult konverentsiga Alu hariduskeskus. Hariduskeskuse vastrenoveeritud ruumides asuvad taas tööle Alu Lasteaed-Algkool  ja Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu.

Alu koolis õpib 54 esimese kuni neljanda klassi õpilast, kes remondi perioodil pidid iga päev Raplasse kooli sõitma. Lasteaialapsed sõidutati bussiga Alust Kodilasse.  Nüüd on nii suured kui väikesed jälle ühes majas ja mitte ainult lihtsalt uues majas, vaid neil on ühine söögisaal. Lasteaialapsed ei pea enam mänguruumis sööma. Tänu uutele ruumidele avati täiendavalt üks rühm ja seega on Alus nüüd neljas lasteaiarühmas 88 lasteaiakohta.

Ka Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu on avatud uutes valgusküllastes ruumides.

2014. aastal kvalifitseerus Alu hariduskeskus Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames toetatavale rahastamisele. Koostööprogrammi aluseks on Eesti Vabariigi Valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vaheline raamkokkulepe 2007. aastast. Rapla vald sõlmis toetuslepingu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, kes omakorda teeb koostööd Rahandusministeeriumiga. Koostööprogrammi vahenditest rahastati  hoonete energiatõhususe parandamisele orienteeritud ehituslikke tegevusi. Hoone renoveerimise kogumaksumus on 2 052 286 eurot, millest toetust 932 672 eurot  ning valla kanda jäi 1 119614 eurot.

Projekteerimine käivitati 2014. aasta sügisel. Hoone rekonstrueerimisprojekti koostas OÜ Paide EKE Projekt (projektijuht Tasu Kordemets, arhitekt Merike Kordemets, konstruktor Mati Hürenen, vee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsiooni insener Enn Kuuspere). Alltöövõtu korras osalesid projekteerimisel RR Elekter OÜ (tugevvoolu elektripaigaldis, insener Rain Randmaa), OÜ Teleprojekt (nõrkvoolu elektripaigaldis, insener Jaana Rubin) ning Osaühing Termopilt (energiasimulatsioon, insener Tõnu Tiit). Geodeetilise alusplaani koostas OÜ Rapla Maamõõdubüroo (geodeet Ago Luhaorg).

Ehituse riigihange kuulutati välja 30.09.2015. Tähtajaks laekus 8 pakkumust, millest edukaks osutus AS Parmeron pakkumus. Omanikujärelevalvet teostas osaühing Keskkonnaprojekt.

2016. aasta märtsist algasid lammutustööd,  aprillist – katuse-, müüri- ja elektri- ning välistorustike ehitustööd. Maikuus alustati vundamendi paranduste, sokli hüdroisolatsiooni rajamise, vaheseinte ja katuste ehitustööde ning täiendava soojustuskihi paigaldamisega hoonele, algas ventilatsioonitorustike paigaldus, jätkusid välistrassidega seotud tööd. Juunis rajati drenaaź ning jätkusid üldehitustööd. Juulis korraldati sisustuse ja inventari hange, mille võitis Teritaja OÜ. Augustis lõpetati katuste ehitus ning algas päikeseelektrijaama paigaldamine, jätkusid üldehitus- ja algasid siseviimistlustööd. Septembris ja oktoobris toimusid siseviimistlustööd, kaablite paigaldamine, ventilatsiooni ehitus, küttetorustike ehitus. Novembris toimus süsteemide häälestamine ja lõpetati viimistlustööd, alustati sisustuse ja inventari paigaldamisega. Detsembris algas kolimine. 2. jaanuarist alustati majas laste vastuvõtuga.

Maja on uus, kaunis, hea planeeringuga ja kodune. Alu lastel on väga hea kasvu- ja õppekeskkond.


Täpsem info avamisest  SIIT

Armar Paidla fotod SIIT