Lp Märjamaa elanik

Stora Enso Eesti AS annab teada, et juunikuus alustatakse raietöödega Märjamaa alevis Kuuse tn 8 ja Oti tee 2 kinnisasjadel.

Raietööde ajal ümbritsevad tööde teostamist, vastutajast ning ohutusest informeerivad sildid ja viidad. Metsamaterjali väljavedu toimub mööda Oti teed Pärnu maantee suunas.