PRIA maksab jaanipäevaks välja loomakasvatuse üleminekutoetused

PRIA maksab jaanipäevaks välja loomakasvatuse üleminekutoetused

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) maksab väljaloomapidajatele kokku 10 567 336 eurot loomakasvatuse üleminekutoetusi, mille taotlemine toimus 2.-21. märtsini.

Viit liiki üleminekutoetuste saajaid on tänavu kokku 5324 ja eelarve 10 641 507 eurot. Ammlehma kasvatamiseks saavad toetust 1531 loomapidajat summas 1 174 466 eurot, ute kasvatamiseks 700 lambakasvatajat summas 312 928 eurot. Ülejäänud  kolm toetust – veise, piima ja ute üleminekutoetus – ei ole seotud jooksva aasta loomapidamisega, vaid neid toetusi saavad jätkuvalt põllumajandustootmisega tegelevad isikud, kel on olemas vastavad toetusõigused. Veise üleminekutoetust saavad 1833 taotlejat summas 2 385 791 eurot, piima üleminekutoetust saavad 880 taotlejat summas 6 670 246 eurot ja ute üleminekutoetust saavad 378 taotlejat summas 23 905 eurot.

Loomakasvatuse üleminekutoetusi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Toetuste ühikumäärad kinnitas PRIA lähtudes eelarvetest iga toetuseliigi jaoks ning nõuetekohastest taotlustest. PRIA kinnitas loomakasvatuse otsetoetuste ühikumäärad 10. juunil 2019.

Ühikumäärad 2019:

  • ammlehma kasvatamise üleminekutoetus   24,76 €
  • ute kasvatamise üleminekutoetus    7,70 €
  • piima üleminekutoetus          0,01153 €
  • veise üleminekutoetus           39,71 €
  • ute üleminekutoetus  1,19 €

Iga liiki toetus laekub taotleja kontole eraldi maksena. Makse sisu ja raha laekumise eeldatava aja kohta saab toetuse ootaja infot e-PRIAst. Andmed määratud toetuste kohta avaldatakse juuni lõpuks PRIA kodulehel. Füüsilise isikuna toetuse taotlejatelt peab PRIA määratavalt summalt kinni tulumaksu.

Üleminekutoetustega koos sai taotleda ka piimalehma kasvatamise otsetoetust, kuid selle toetuse ühikumäära otsustab PRIA 1. detsembriks 2019 ja otsused toetuse määramise kohta teeb 10. detsembriks 2019.

Scroll to Top