Külavanemad: poliitikutel peaks olema kohustuslik maal elamise praktika

Täna Pärnusse Eesti Külaliikumise Kodukant korraldatud üle-eestilisele foorumile maaelu sõlmküsimusi arutama kogunenud külavanemad ja külaelu eestvedajad soovitasid poliitikutele kohustustlikku maal elamise praktikat, mis võimaldaks maal elavate inimeste muredest paremini aru saada.

“Külaliikumine ootab uuelt valitsuselt Eesti külade maapäeva manifestis ära toodud eesmärkide teostamiseks vajalikke toetavaid tegusid. Lubadusi külade võimestamiseks oleme kuulnud piisavalt,” märkis Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Foorumi üheks osaks oli tipp-poliitikute valimiseelne debatt, arutamaks maaelu sõlmküsimusi ja olulisi probleeme. Debatil osalesid majandus- ja taristuminister Kadri Simson (KE), Riigikogu liige ja endine maaeluminister Urmas Kruuse(REF), Vabaerakonna esimees Kaul Nurm (Vabaerakond), Elurikkuse Erakonna juhatuse liige Artur Talvik (ERE), ajakirjanik ja endine Põlva maavanem Igor Taro (EESTI 200), EKRE maaelutoimkonna koordinaator Merry  Aart (EKRE), Tori vallavanem Lauri Luur (Isamaa) ning Saarde vallavolikogu esimees  Kadri-Aija Viik (SDE). Debatti juhtis ajakirjanik Krister Paris.

Debatil osalevad poliitikud pakkusid välja erinevaid lahendusi maaelu kitsaskohtadele: tõdeti üsna üksmeelselt, et näiteks ühistranspordi korraldus peab vastama maal elavate inimeste tegelikele vajadustele ning et see vajab varasemast paindlikumaid lahendusi, miks mitte ka loobumist graafikupõhisest lähenemisest kaasaegsemate lahenduste kasuks. Nimetati näiteks mobiilse bussitellimise võimalust, pakuti välja toetatud reisijatevedu väiksemate autodega.

Debatil osalenud erakondade esindajad rõhutasid ka maaelu terviklikkuse olulisust – valdkondi ei saa vaadelda eraldiseisvatena, vaid terviku ühe osana. Kõneldi ettevõtluse rolli suurenemisest ja töökohtade loomisest maal, paindlike lahenduste vajalikkusest hariduses, samuti kohalike kogukondade rolli suurendamisest otsuste tegemisel.

Foorumi mõttekodades aktiivselt osalenud külakogukondade eestvedajad pidasid kõige olulisemaks koostööd – seda nii maaelu katusorganisatsioonide, küla ja kohaliku omavalitsuse kui ka külakogukondade endi vahel. Leiti, et külakogukonnad peavad rohkem endasse uskuma ja oma algatusi nähtavaks tegema, nii muutub positiivsemaks ka maaelu avalik kuvand.

Debati otseülekanne ja foorumi kokkuvõte on järelvaadatavad Pärnu Postimehe veebikeskkonnas: 

https://parnu.postimees.ee/6507634/otseulekanne-tipp-poliitikud-vaitlevad-kulavanemate-foorumil-maaelu-teemadel

Taust: 

 

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Scroll to Top