Maakonna arengustrateegia koostamisele anti stardipauk

Raplamaa Omavalitsuste Liit otsustas asuda koostama Rapla maakonna arengustrateegiat, mis peab valmima juba selle aasta jooksul.

Maakonna arengustrateegia koostamine on üks neid ülesandeid, mis peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist alates 1. jaanuarist 2018 läksid kohaliku omavalitsuse seaduse alusel valdadele ühiseks täitmiseks. Rapla maakonnas anti ühised ülesanded vallavolikogude otsustega täitmiseks Raplamaa Omavalitsuste Liidule. Maakonna arengustrateegiate koostamine on esimest korda sätestatud seadusega, seega kohustuslik ja toimub samaaegselt kõigis Eesti maakondades.

Strateegia eesmärgiks on välja tuua valdade ühised probleemid, leida neile ühised lahendused ning kavandada nende lahenduste elluviimiseks vajalikud eelarverahad. Arengustrateegia investeeringute kava alusel otsustatakse alates 2019.a. riiklike regionaaltoetuste ja investeeringute eraldamine.

Töö toimub suuresti erinevates teemarühmades, kuhu kaasatakse nii avaliku sektori, ettevõtjate kui ka vabaühenduste esindajaid. Samuti toimuvad piirkondlikud kokkusaamised igas vallas, kus kõik kohalikud huvirühmad ja arvamusliidrid saavad oma sõna sekka öelda.

Aega maakonna arengustrateegia koostamiseks ei ole palju – seaduses on antud strateegia heakskiitmise lõpptähtajaks kõigis maakonna vallavolikogudes 15. jaanuar 2019. See tähendab, et strateegia peab valmis olema juba novembrikuu lõpuks. Rapla maakonna arengustrateegia koostamise eestvedaja on Raplamaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht Tavo Kikas.

Maakonna arengustrateegia tähtaegne valmimine on saavutatav vaid ühiste jõupingutustega. Et töö saaks õigeaegselt tehtud ja tulemus kvaliteetne, peab maakonna arengustrateegia koostamine käima sama sammu valdade endi arengukavade ja eelsarvestrateegiate koostamisega.

Scroll to Top