Märjamaa valla Maarjaristiga ning teeneteplaadiga tunnustamiseks kandidaatide esitamine

Märjamaa ja Vigala valla ühinemise tulemusena moodustunud uus Märjamaa vald tunnustab Vabariigi aastapäeval valla silmapaistvaid isikuid Maarajaristide ja teeneplaatidega.

Maarjaristiga tunnustatakse füüsilisi isikuid, teeneteplaadiga juriidilisi isikuid.

Ettepanekud palun esitada kirjalikult Märjamaa Vallavolikogu kantseleisse (Tehnika 11 Märjamaa 78304 Rapla maakond või e-postile janika@marjamaa.ee) hiljemalt 31. detsembriks 2017 (kaasa arvatud).

Ettepanekus peab olema märgitud kandidaadi nimi, kandidaadi esitamise üksikasjaline põhjendus, ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ning esitamise kuupäev.

Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korraga on võimalik tutvuda Märjamaa vallavolikogu kantseleis ja Märjamaa valla kodulehel aadressil http://marjamaa.kovtp.ee/et/tunnustamine. Samas on loetelu varem tunnustuse saanud isikutest.

 

Urmas Kristal
Märjamaa Vallavolikogu esimees

Scroll to Top