9.-15. oktoobrini toimub Märjamaa valla territooriumil Kaitseliidu kooli tasemekursuste lõpuharjutus Kotkalend.

Õppusel osalevad Kaitseliidu allohvitseride kursuste lõpetajad koos teiste üksustega ning liitlastega Prantsuse armeest. Õppuse lahingute faasis 14. ja 15. oktoobril harjutab Varbola ja Ohukotsu aladel kuni 500 võitlejat.
Kaitseliit lubab, et kasutab õppuse maa-alasid heaperemehelikult, ei loobi maha prahti ega sõida masinatega sisse rööpaid.
Kaitseliidu ja liitlaste sõidukid liiguvad põhiteedel ning ainult selleks ettenähtud teedel ja sihtidel. Liiguvad sõiduautod, veoautod ja soomustransportöörid.
Õppusel kasutatakse paukpadruneid ja imitatsioonivahendeid ajavahemikul 14.–15. oktoober Varbola–Ohukotsu vahelisel maa-alal. Paugutamist välditakse öösel kella 22.00–6.00.
Teede sulgemist tsiviilsõidukitele ei toimu, küll aga palub Kaitseliit laupäeval, 14. oktoobril ja pühapäeval, 15. oktoobril Varbola ja Ohukotsu kandis liigeldes olla väga tähelepanelikud ja vähendada kiirust, kuna teedel liiguvad harjutusel osalevad sõdurid. Harjutuste ala on tähistatud.
Kotkalennu pidulik lõpurivistus on pühapäeval, 15. oktoobril algusega kell 13.00 Varbola linnuses. Linnuse parklas saab näha lahingumasinaid. Kõik huvilised on oodatud.
Kaitseliit loodab vallarahva mõistvale suhtumisele õppuste ajal.

Küsimustega õppuse kohta saab pöörduda major Heiki Arikese poole tel 501 4242 või e-postil heiki.arike@kaitseliit.ee.

Scroll to Top