Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisgrupi juhtrühm kuulutab välja konkursi Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemise teel moodustuvale uuele Rapla vallale sümboolika leidmiseks.
Konkursi raames oodatakse uue valla vapi, lipu ja dokumendi näidisblanketi kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Rapla valla sümboolika konkursi tingimustes. Konkursi tingimused on avaldatud Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade veebilehtedel.
Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg on 1.november kell 17.00. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Rapla vallavalitsusse, märksõnaks „Rapla valla sümboolika konkurss”.
Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla esindajatest moodustatud 5-liikmeline komisjon. Elanike arvamust küsitakse paremusjärjestuse alusel kahe kuni kolme kavandi kohta.
Konkursi auhinnafond on 4 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Lisainfo: Silvi Ojamuru, ühinemise koordinaator, haldusreform@raplamaa.ee, telef 504 7988