Märjamaa alevis algab kaugloetavate veearvestite paigaldamine

AS Matsalu Veevärk alustab alates 21. veebruarist 2017. aastal kaugloetavate veearvestite paigaldamist Märjamaa alevis.

Kaugloetav veearvesti paigaldatakse olemasoleva mehaanilise veearvesti asemele. Veearvesti ning selle paigaldamine on kliendile tasuta. Juhul, kui veemõõdusõlm vajab väljaehitust või rekonstrueerimist, tuleb see kliendil ise korraldada. (Alus Märjamaa ÜVK kasutamise eeskirja punkt 2.6.6: „Kui vesi saadakse ühisveevärgist, tuleb teenuste tähtajalise lepingu taotlejal veekasutuse üle arvestuse pidamiseks paigaldada tema poolt ja kulul ajutisele torustikule vee-ettevõtja nõuetele vastav veemõõdusõlm.“ Samuti vastavalt punktile 3.1. „Vee mõõtmine“ (loe täpsemalt Märjamaa ÜVK kasutamise eeskirjast).

Kaugloetavate veearvestite tootja on Taani ettevõte Kamstrup AS ning veemõõtjate tüüp on Multical 21. Arvestid mõõdavad ultrahelisignaali abil vee kogust ja tarbimisandmeid saab koguda kauglugemise teel.

Töid teostab Omar Ehitus OÜ (reg nr 12187535), tel 5645 0225; e-post: omar.linna@gmail.com.
Küsimuste korral pöörduda: AS Matsalu Veevärk, tel 485 5508; e-post: naidud@matsaluvv.ee.

Leave a Comment

Scroll to Top