Märjamaa ja Vigala ühinevad

28. detsembril kirjutavad Märjamaa Vallavolikogu esimees Urmas Kristal ja Vigala Vallavolikogu esimees Meelis Välis alla kahe valla ühinemislepingule. Allkirjade andmine toimub Märjamaa rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa) kell 17.

Eile, 22. detsembril kinnitas Vigala Vallavolikogu Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu koos lisadega. Märjamaa Vallavolikogu oli jõudnud samale otsusele mõni päev varem. Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimeks on Märjamaa vald. Vigala valla senisel territooriumil moodustatakse osavald. Ühinenud valla territoorium on 1141,8 km² ning rahvaarv 9. augusti 2016 seisuga 7821.

„Märjamaa ja Vigala valla volikogu jõudsid ühisele seisukohale moodustada võimekas omavalitsusüksus,“ lausus Märjamaa Vallavolikogu esimees Urmas Kristal: “Uue omavalitsuse areng põhineb sisemisel sidususel ja piirkondade tasakaalustatud arengul, kus poolte sooviks on osutada oma elanikele kvaliteetseid ja mitmekesiseid teenuseid.“

Vigala Vallavolikogu esimehe Meelis Välise sõnul oli ühinemisotsuse aluseks pooleaastased konstruktiivsed läbirääkimised ning läbi viidud rahvaküsitlus. „Otsuse tegemisele aitas kaasa ka see, et kahe valla vahel on valitsenud heanaaberlikud suhted, mille on taganud inimeste, asutuste ja organisatsioonide omavaheline hästi toimiv koostöö,“ ütles Välis.

Leave a Comment

Scroll to Top