Oodatakse ettepanekuid kultuuritöötajate tunnustamiseks

Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Kultuuri Nõukoda ootavad ettepanekuid Rapla maakonna omavalitsuste kultuuritöötajate tunnustamiseks.

Tunnustamise eesmärk on  väärtustada Raplamaa kultuuriasutustes (klubid, rahvamajad, kultuurikeskused) töötavaid üksikisikuid ja meeskondi, kes on oma tegevusega oluliselt panustanud kogukonna kultuurielu edendamisse ja kaasa aidanud maakonna arengule.

Tunnustusena antavad aunimetused on:

1) Raplamaa Kultuurisammas  Tunnustatakse isikut, kes on 30+ aastat panustanud kogukonda ja/või Raplamaa kultuurisündmuste korraldamisse.

2) Aasta kultuuritegija  Tunnustatakse kultuuriasutust/kollektiivi/isikut, kelle tegevus on viimase aasta jooksul aidanud kaasa  kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele ning maakonna/piirkonna mainekujundusele.

3) Kullatükike   Tunnustatakse kultuuriasutuse töötajat silmapaistva ja tulihingelise panustamise eest

Kultuuritöötajate tunnustamise statuut ja taotlusvormid asuvad ROLi kodulehel  https://rol.raplamaa.ee/kultuur/tunnustamine/

Ettepanekuid tunnustatavate isikute kohta  esitada hiljemalt 1. veebruariks 2023 Raplamaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile rol@raplamaa.ee

Informatsioon: Age Tekku 53496113

Scroll to Top