ROL ja RAEK uurivad Raplamaa majandus- ja ettevõtluskeskkonda

25. mail toimus projekti “Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja -võimaluste analüüs” avakoosolek, kuhu oli kaasatud nii projektimeeskond kui Raplamaa kohalike omavalitsuste esindajad. Uuringu fookusena otsitakse lahendusi ja meetmeid, millega saab suurendada maakonna atraktiivsust ettevõtluse seisukohast, seda nii olemasolevate ettevõtete laienemise kui ka uute investeeringute ligimeelitamise võtmes. Analüüs on sisendiks maakonna strateegia uuendamisele ja hiljem seeläbi kohaliku ettevõtluskeskkonna ning regionaalarengu toetuste kaasamisele järgnevatel aastatel.

Ühe tegevusena viiakse augustis läbi küsitlus maakonna ettevõtjate seas, millised on ettevõtjate ootused kohalikele omavalitsustele jt tugistruktuuridele ettevõtluskeskkonna arendamisel. Projekti vahetulemusi esitletakse oktoobri alguses toimuval Raplamaa majandusfoorumil.

Uuring viiakse ellu Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Cumulus Consulting OÜ ja DVProject OÜ koostöös.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ taotlusvoorust „Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“.

Janek Kadarik
SA RAEK

Scroll to Top