Märjamaa Vallavalitsuse esitas Raplamaa Partnerluskogu kaudu LEADER meetmesse projekti „Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamine ja paigaldamine”, mis sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti raames soetati ja paigaldati Järta tervisespordikeskuse territooriumile prügimaja, välikäimlad, infostend ja 3  varjualused koos istepinkide ning lauaga.

Koostööpartneriks projekti eluviimisel oli RAK Ehitused OÜ.