Tasuta sõidu õigus ka osalise töövõimega isikutele ja raske liikumispuudega isiku saatjale

Alates 15. novembrist jõustub Maanteeameti peadirektori 05.07.2019 käskkirja nr.1-2/19/448 muudatus, millega antakse tasuta sõidu õigus ka osalise töövõimega isikutele ja raske liikumispuudega isiku saatjale.

Muudatus puudutab Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikke maakonna bussiliine ja avalikke kaugbussiiine.

Scroll to Top