26.-28 juulil toimub Eesti Külade XIII Maapäev. Avaõhtul peab kõne president Kersti Kaljulaid ning Aasta Küla 2019 kuulutab välja Riigikogu esimees Henn Põlluaas.  Räpina kirikus aga leiab aset Kodukandi kingituskontsert kõikidele Eestimaa küladele.

Ilusa ilma korral on kõik huvilised oodatud tervitama kell 17.30 algavat  Maapäeva rongkäiku, mis viib Räpina aianduskooli juurest tuletõrjeväljakule. Just seal toimubki avatseremoonia ning Aasta küla väljakuulutamine. Kell 20 astuvad Räpina kirikus üles Tõnis Mägi ja Põlva Muusikakooli keelpilliorkester Riivo Jõgi juhatusel. „See on Kodukandi kingitus kõigile küladele ja ühtlasi lõpuakord ligi kolm aastat kestnud EV100 sündmustele ja projektidele,“ ütles Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. Ta lisas, et kontserdil on oodata ka toredat üllatust. Korraldajad on tänulikud annetuste eest, mida saab teha kohapeal noorte muusikute ja kiriku toetuseks.

Eesti Külaliikumise Kodukant korraldataval Maapäeval osaleb ligi 400 inimest – enamik neist maakondade delegatsioonides, aga paljud tulevad kaasa elama ka oma kodukülale, sest kõigi maakondade Aasta küla kandidaatide seast saab vaid üks üleriigilise Aasta Küla 2019 tiitli. Mitmed organisatsioonid annavad küladele ka eriauhindu, lisaks pärjatakse Maapäeval seekord ka Põlvamaa kaunimate kodude omanikud.

Teisel päeval annab Sulev Valner ülevaate haldusreformi tulemustest ning riigi, valdade ja külade esindajad arutlevad teemal „Tugev küla ja tugev omavalitsus loovad tugeva riigi“.  Sellele järgnevates teemakodades kirjutatakse üles tähtsamad mõtted Maapäeva manifesti jaoks.

Pühapäev toob Räpinasse maaeluministri Mart Järviku ning riigikogu liikmed valitsuskoalitsioonist, kes koos teemajuhi  Urmas Vainoga vaatavad läbi mais vastu võetud valitsuse tegevuskava maaelu arengut toetavad tegevused. Päeva lõpuks annab Kodukant maaeluministrile üle Maapäeva manifesti.

Põlva maakond võõrustab Maapäeva esmakordselt. MTÜ Kodukant Põlvamaa ja Põlvamaa külavanemate seltsi liikme Ahti Bleive sõnul on see maakonna küladele hea võimalus oma tegemisi teistele maakondadele tutvustada – nimelt on Põlvamaa külad iga maakonna jaoks koostanud omanäolise külastusprogrammi, mis läbitakse veel enne Räpinasse jõudmist. Ka Räpinas aset leidva kultuuriprogrammi pani kokku Põlvamaa Kodukant.

 

Reede 26. juuli

10.00 – 16.00             „ Kogu Eesti elab“ – Delegatsioonide tutvumisreisid Põlvamaa küladesse

16.30 – 17.30             Delegatsioonide saabumine Räpinasse, majutamine

17.30- 18.00               Maapäevaliste rongkäik

18.00 – 19.30              Maapäeva avatseremoonia

– Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi kõne maapäevalistele

– Põlvamaa kauni kodu auhindade üleandmine

– Aasta Küla 2019 välja kuulutamine. Riigikogu esimees Henn Põlluaas

20.00   – 21.30            EV100 – Kodukandi kingitus Eesti küladele Räpina kirikus

21.45 –  24.00             Õhtusöök „Maakondade maitsed“ ja kohalik kultuuriprogramm

 

Laupäev 27. juuli 

 

8.00- 9.30         Hommikusöök C

10.00- 10.30     Tere hommikust, Eestimaa külad!

– Avaettekanne.  Kuidas on läinud Eesti Külade Maapäeva manifesti elluviimine 2017- 2019? Krista Habakukk, Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige

– Ettekanne Haldusreform kui samm tugevamate omavalitsuste poole“  Sulev Valner

 1. 30- 11.30 Teemakodade sissejuhatav paneel  „ Tugev küla ja tugev omavalitsus loovad tugeva riigi“   Paneelis osalevad kodade eestvedajad: Lauri Läänemets, Eha Paas, Ivika Nõgel, Olavi Petron, Ants Kuningas. Paneeli modereerib Maido Nõlvak

 

12.00–  14.00    Teemakojad

Teemakodade raames täiendatakse Maapäeva manifesti teksti ning lepitakse

kokku ühiseid tegevussuundi, mida kogukonnad saavad koos omavalitsustega pärast Maapäeva ellu viia. Teemakodasid juhivad Kodukandi partnerid ja valdkondlikud eksperdid koos Kodukandi esindajatega.

 

Teemad:

 1. Kuidas korraldada sotsiaaltööd kogukonnaga koos? Teemakoja juht Eha Paas, Eesti Külaliikumine Kodukant
 2. Kuidas jõuaksid maapiirkondadesse tasuvamad töökohad? Teemakoja juht Lauri Läänemets, Riigikogu liige
 3. Sotsiaalne innovatsioon täiskasvanute hariduses. Teemakoja juht Heleriin Jõesalu, Haridusministeerium
 4. Kogukondade poolt juhitud arengumeetodid uuel EL eelarveperioodil. Teemakoja juht Triin Kallas, Eesti LEADER Liit
 5. Elanikkonna kaitse ja valmisolek kriisideks. Teemakoja juht Maido Nõlvak, Rakvere valla vallavanem
 6. Kuidas rakendada avatud valitsemise põhimõtteid külade ja omavalitsuste koosloomes? Teemakoja juht Ivika Nõgel, Eesti Külaliikumine Kodukant
 7. Külavanema kui kogukonna eestvedaja kompetentsid. Teemakoja juht Ants Kuningas, Eesti Külaliikumine Kodukant
 8. Kas põliskülade päralt on tulevik?  Teemakoja juht Oliver Loode, Põlisrahvaste Arengu Keskus „URALIC“
 9. Mida toob maapiirkondadele kaasa uus põllumajanduse ja kalanduse arengukava? Teemakoja juht Olavi Petron, Maaeluministeerium
 10. Vabatahtlikkus ja külaelu eestvedamine põhja ja Baltimaade näitel (inglise keeles). Teemakoja juht Anneli Kana, Eesti Külaliikumine Kodukant

11  Kuidas kogukonnad saavad panustada rahvatervisesse? Teemakoja juht Triin Sokk; Tervise Arengu Instituut

 

14.15- 15.30    Lõuna

15.30- 17.30    Heade ideede turg : Turul saab tutvuda ja ka ise tutvustada häid algatusi,

jagada omavahel edulugusid ja leida koostööpartnerid  uute  ideede elluviimiseks.

Kogemusi ja lugusid kuulete järgmiste näidete puhul

– Rahvusvaheline koostöö sotsiaalse ettevõtluse toetamiseks (Kreeka).

– Innovaatilised külad ehk SMART Villages

– Vabatahtlik tegevus  hoolekandes

– Hooliva kogukonna koostöömudel rahvatervises

– Järvamaa Külaülikool

– Mulgimaa Peremäng

– Turvalisus Pärnumaa moodi

– Maal Elamise Päev 28. septembril

– Urvaste kama lugu

– Saaremaa Avatud Aiad

– Valgamaa Kogukonna Vedurid

– Coop Pank rahva teenistuses

– jm.

 

16.00- 17.30  Maakondade vaheline orienteerumismäng Räpinas

18.00- 19.30   Õhtusöök

20.00- 02.00   Õhtuprogramm „Kui pidu, siis olgu ikka pidu!“

 

Pühapäev 28.juuli

8.00- 9.30       Hommikusöök

10.00               Tere hommikust, Eestimaa külad! Maaeluminister Mart Järviku avakõne

10.10- 11.30   Suud puhtaks! Mida plaanib valitsuskoalitsioon läbi oma tegevuskava  teha ära maaelu arendamiseks ja kuidas ning kellega koos tegevusi planeeritakse?

Moderaator Urmas Vaino. Arutelus osalevad lisaks erakondadele  Raul Rosenberg, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Ahti Bleive, Taevaskoja külavanem, Krista Habakukk, Maido Nõlvak ja maapäevaliste esindajad

11.30- 12.30   Eesti Külade XIII Maapäeva lõputseremoonia

–  Maapäeva manifesti  üleandmine Vabariigi Valitsusele

–  XIV Maapäeva korraldaja väljakuulutamine

12.30- 13.30   Kerge lõuna ja kojusõit

 

Maapäeva ajal:

 • EV 100 maaelu tegude näitus
 • EV 100 taotlusvooru projektinäidete näitus