Mesilasperede toetust taotles PRIAlt 1385 mesinikku 30 837 mesilasperele.

Mesilasperede toetust taotles PRIAlt 1385 mesinikku 30 837 mesilasperele.

Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2019. aastal on eelarve suuruseks600 000 eurot. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2019.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive: „Meil on väga hea meel, et väga palju mesinikke said koos taotluste esitamisega ka oma mesilaspered registreeritud. Loodame, et sellel aastal esmakordselt makstav toetus aitab mesinikel osaliselt katta mesilaste pidamisega seotud kulusid ja mesilaste pidamist laiendada. Kindlasti on toetus abiks kogu Eesti mesindussektorile tervikuna. “

Toetust antakse mesilasperede kohta, keda mesinik pidas põllumajandusloomade registri andmetel 1. mai seisuga 2019. Toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks mesilaspere ja ta peab pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini.

Scroll to Top