Metallitöötlemisettevõtted Harju- ja Raplamaalt käisid ühiselt Soomes kontaktreisil

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) korraldasid septembri lõpus Harju- ja Raplamaa ettevõtjate kahepäevase kontaktreisi Soome, mille käigus külastati ka Alihankinta messi Tamperes. Tegu on iga-aastase messiga, mis on pikkade traditsioonidega ning valdkonna ettevõtete seas kõrgelt hinnatud. Nagu messil osalejad ise ütlevad, siis firmadele on messil iga-aastane osalemine pigem kvaliteedi ja stabiilsuse märk. Lisaks ka oluline koht uute kontaktide loomiseks ja olemasolevate klientidega suhtlemiseks.

Kuna kontaktreisil osalenute reisiseltskonda kuulus palju erineva suurusega ja taustaga peamiselt metalli-ja plastisektoris tegutsevaid ettevõtteid, siis tõdesid kõik reisil osalenud, et väga kasulik ja värskendav oli kahepäevase reisi vältel saada kokku ning tutvuda teiste samas sektoris tegelevate ettevõtjatega. Vahetu suhtluse läbi saadi arutleda ühiste murede või eesmärkide üle ning mitmelgi juhul leiti endale hea koostööpartner, kellega edaspidisele koostööle asuda.

Ühe ettevõttena külastas Alihankita messi Kohila vallas, Pahklas tegutsev Steel Express OÜ, mille põhitegevusalad on metallitööd ja PVC hallide tootmine. Ettevõtte toodangust suure osa moodustavad metallist konstruktsioonid PVC hallide tarbeks. Ettevõte müüb oma toodangut Eestis ja edukalt ka Soomes. Soome müügi osakaal kasvab järkjärguliselt ja Tampers toimuva Alihankinta messi külastamine oli ettevõttele heaks võimaluseks kohtuda potentsiaalsete klientide ja koostööpartneritega.

Steel Express OÜ juhataja Jaanus Laane ütles, et reis ja messikülastus 24. ja 25. septembril läksid igati korda ning sellised ühised väljasõidud on igakülgseks värskenduseks uute kontaktide loomisel, ettevõtte tootmistegevuste ergutamiseks. Enne sõitu seadis ta endale eesmärgiks uute ärikontaktide loomise ekspordi osakaalu suurendamiseks. Eesmärk sai täidetud ning uusi tutvusi ja koostööalaseid kontakte loodi mitmete uute Soome firmadega.

Kahepäevasel väljasõidul osales ka Soome-Eesti ekspert ja nõuandja Valdar Liive, tänu kellele oli võimalik meie reisiseltskonnal külastada lisaks messile veel ka Riihimäel asuvat ettevõtluse edendamisse panustavat kaubanduskoda. Mika Herpiö, Riihimäe kaubanduskoja tegevjuht, andis ülevaate, kuidas nemad aitavad kaasa ettevõtete arengule oma piirkonnas ning muuhulgas ka sellest, milline oleks nende organisatsiooni-poolne tugi Eestist pärit ettevõtjate nõustamisel.

Suurepärase võimalusena said meie ettevõtjad külastada ka KONE Oy liftitehast Hyvinkääl, kus töötab üle 300 inimese ja kust tarnitakse lifte kõikidele kontinentidele. Tehases võtsid meie ettevõtjaid vastu kaks seal töötavat Eesti inseneri Priit Kaasik ja Ingrid Ormus. Tehasekülastus andis suurepärase ülevaate rahvusvahelise haardega ettevõttes rakendatud kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisest ning efektiivsete tootmisprotsesside juhtimisest. Kuna Kone kasutab allhanke teenuseid ka Eestist, siis oli nii mõnelgi reisil osalenul uhke tunne näha oma panust juba maailmakuulsate liftide koosteliinil.
Esimese päeva lõpetas ühine õhtusöök koos messil eksponentidena väljas olevate ettevõtetega, millega liitusid ka Eesti Masinatööstuse Liidu ja EASi esindajad. Ligi 50 inimese osalemine andis hea võimaluse kogemuste jagamiseks ja kontaktide leidmiseks veidi vabamas õhkkonnas.

Teel Soome oli laevas võimalus kõikidel ettevõtjatel valgustada reisikaaslasi oma tegevustest ja edusammudest. Samuti esines ettekandega Eesti ja Soome ärikultuuride erinevusest konsultant ja mentor Valdar Liive.
Järgmine ettevõtjate kontaktreis on kavas 2019 aastal. Selle sihtkohta ja sisu hakatakse planeerima lähiajal.
Kontaktreisid saavad teoks tänu Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastusele.

Ermo Brecher
Ettevõtluskonsultant
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Scroll to Top