Avatakse Kohila-Hageri-Sutlema kergtee

Esmaspäeval, 17. septembril 2018 kell 14.00 avatakse pidulikult 7,5 kilomeetri pikkune Kohila-Hageri-Sutlema kergtee.

Rajatud kergtee saab alguse Kohila alevis uue lahenduse saanud Vabaduse väljakult ning ühendab Hageri-Sutlema piirkonna Kohilaga. Uus kergtee tagab turvalise juurdepääsud töökohtadele, teenustele ning bussi- ja rongiliiklusele ning parendab tervisesportimise võimalusi vallas. Tegemist on seni suurima tee-ehitusinvesteeringuga. Ehitustööd koos projekteerimise ja omanikujärelevalvega läksid maksma ligi 1,5 miljonit eurot. Tee on valdavalt saanud asfaltkatte, Kohila alevi keskosas ka kivikatte. Tee äärde on paigaldatud istepingid ja prügikastid ning Kohila Keskkonnahariduse keskuse ja Hageri muuseumi koostöös on valminud virtuaalne kodulooline matkarada.

„Uue kergtee avamisega oleme teinud pika sammu kaasaegse elukeskkonna loomisel Hageri-Sutlema piirkonnas ning nüüd ootavad järge järgmised kandid. Vallavalitsus on alustanud projekteerimistöödega Kohila-Urge lõigul ning maade omandamist Urge-Prillimäe-Salutaguse lõigul, et järgmisena tagada kergliiklejate turvaline juurdepääs valla keskusesse eelpool nimetatud asulatest“, ütles Kohila vallavanem Heiki Hepner.

Kergliiklustee projekteeris FIE Anne Unt, ehitaja oli YIT Infra Eesti AS ning omaniku järelevalvet tegi Tarindiprof OÜ. Tee ehituseks taotles ja sai vald toetust EAS-i meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)”, tänu millele kaeti ligi 85% ehituskuludest, ülejäänud osa tuli valla eelarvest.

Peale pidulikku avamist toimub kergteel jalgrattamatk Sutlema.

Scroll to Top