Uueks saab 14 kilomeetrit maanteed

Juuli lõpus algasid Märjamaa – Koluvere tee 14 kilomeetri pikkusel lõigul ulatuslikud teetööd, mille lõpp on 2019. a jaanuaris. Algus on Orgital bensiinijaama ristmikust 325 meetrit Märjamaa alevi poole, lõpp pärast Sipa küla. Töid teeb YIT Infra Eesti AS.

Tööde käigus tuuakse Orgita bussipeatus alevi poole, suurte kortermajade lähedusse. Viilumäe kalmistu juures ehitatakse maanteele ohutussaar. Koluvere maantee alguses asendatakse praegused ohutussaared suurema ringristmikuga. Seetõttu oli vaja maha võtta ka haljasalal kasvanud 5 puud sest ristmik laieneb haljasala poole. Alevi peatänava ääres ehitatakse ümber sajuvete kanalisatsioon – siia tulevad restkaevud. See on ka vastus küsimusele, miks on osaliselt kinni aetud eelmise teeremondi ajal siia ehitatud kraavid. Alevi piires tehakse side- ja elektritöid ning ehitatakse osaliselt  uus tänavavalgustus. Kokku lisandub 21 uut valgustit. Sipa suunal rajatakse mitmel lõigul teelaiendusi. Vana asfalt freesitakse üles ja kogu 14 km pikkune teelõik saab uue kahekihilise asfaltkatte. Asfaldipurust saavad tolmuvaba katte Loodna-Teenuse teel umbes 1,5 kilomeetrit ja Sipa-Mõraste lõigul 1,2 km.

„Märjamaa alevi lõik on seotud väga mahukate töödega. Asulas muudab see liiklusolukorra pingeliseks, aga teeme omalt poolt kõik selleks, et töö kiiresti ära teha. Palume umbes poolteist kuud pikka meelt, siis on kõige keerulisem osa nii ehitajaile kui elanikele valmis. Pärast saab tee kindlasti parem,“ ütles objektijuht Mati Anspal.

Lähiaja kava on freesida Kalmistu teest algav lõik kuni Välja tänavani ja hakatakse ka ringristmiku tegemiseks pinnast välja kaevama ning uusi aluseid rajama.  Tööd tehakse ühe sõidusuuna kaupa.

Objekti esimene osa kuni 7. kilomeetrini peaks kahe järgmise nädala jooksul esimese asfaldikihi peale saama.

Reet Saar

Foto: Tiina Gill

Scroll to Top