Raplamaa omavalitsused tegelesid arenguseminaril maakonna arengustrateegia koostamisega

23.-24. augustil toimus Raplamaa kohalike omavalitsuste kahepäevane arenguseminar Puise Nina Külalistemajas Läänemaal, kus osalesid Raplamaa vallavolikogude esimehed, vallavanemad ja arendusnõunikud, samuti Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) büroo töötajad ning Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja Raplamaa Partnerluskogu esindajad.

Ühiselt arutati, millised on kõige tähtsamad arengueesmärgid Raplamaa jaoks, mille täitumisse ühiselt tuleb panustada, mis on see, mida tuleb möödapääsmatult teha selleks, et Raplamaa võiks hoogsalt areneda. Tehti ettepanekuid majanduse ja ettevõtluse turgutamiseks, hariduse ja tööhõive parandamiseks, aga ka elukeskkonna, transpordi, halduse jm valdkondades.

Raplamaa Omavalitsuste Liit ja kohalikud omavalitsused tegelevad teatavasti juba alates selle aasta märtsikuust uue Raplamaa arengustrateegia koostamisega. Protsessi juhib ROL-i arendusjuht Tavo Kikas. Kevade jooksul analüüsisid erinevad teemarühmad olukorda ja probleeme ning sõnastasid arengueesmärgid. Sügisest alustatakse lahenduste väljatöötamist ja tegevuskava koostamist.

Arenguseminaril kogunes väga palju häid mõtteid, mis jää kindlasti ainult paberile vaid mida hakatakse tulevikus ka ellu viima. Arenguseminar annab tugeva tõuke valdade vaheliste kokkulepete saavutamiseks ja arengustrateegia lõplikuks kokkupanemiseks.

Scroll to Top