Kohila gümnaasiumi juurdeehitus sai nurgakivi

Kolmapäeval, 16. mai 2018 toimus Kohila gümnaasiumi juurdeehituse pidulik nurgakivi paigaldamine.

Ehitustööd hõlmavad olemasoleva koolimaja korpuseid ühendava garderoobiploki lammutust ja selle asemele kolmekorruselise vaheehituse ning kahekorruselise algklasside maja rajamist. Algklasside majja on kavandatud 16 klassiruumi, 2 väikeklassi, kogu koolimaja teenindavad garderoobid, õpetajate kabinetid ja abiruumid. Vaheossa on planeeritud puhkeala, saal, administratsiooni tööruumid ning ruumid loodushariduskeskuse jaoks, samuti lift, et koolimaja saaksid kasutada ka liikumispuudega inimesed.

„Kohila gümnaasium on maakonna suurim kool ja kasvav õpilaste arv on tunnustuseks heale tööle koolis. Kohila vallas on haridusvaldkond olnud prioriteediks läbi aegade ja seda mitte ainult investeeringute osas. Samas on tänane investeering läbi ajaloo suurim, mida vald 100% ise rahastab“ ütles Kohila vallavanem Heiki Hepner.

Kohila Gümnaasiumi uue tiiva nurgakivi asetamisel sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps: „Kohila on uuendusmeelne vald, kus kasvab nii õpilaste kui elanike arv. Uus algklasside korpus gümnaasiumi juures teeb kindlasti paremaks nii õpilaste ja lapsevanemate kui õpetajate elu ning annab jõudu juurde ka vallavalitsusele. Just sellised tugevaid ja algatusvõimelisi omavalitsusi nagu Kohila Eestil praegu tarvis ongi. Teie kogemusest on paljudel õppida“.

Tegemist on Kohila valla jaoks väga suure investeeringuga, mille teostamiseks võttis vald laenu 3 600 000 eurot. Loodetud toetust EL-struktuurifondidest ei saadud.

2016. aastal alustati projekteerimisega. Juurde- ja ümberehitusprojekti koostas Buune Projekt OÜ. 2017. aasta lõpus korraldati riigihange ehitaja leidmiseks. Riigihankel tegi üheteistkümne osaleja seas parima pakkumuse Ehitus-5ECO OÜ, kellega sõlmiti leping summas 4 158 000 eurot. Omanikujärelevalve leping on sõlmitud ettevõttega Ösel Consulting OÜ.

Vaheehitus valmib 2018. a detsembris, algklasside hoone 2019. a veebruaris ning teed ja haljastus 31. juuliks 2019.

NB! Peagi valmib ka video, mida on võimalik vaadata http://kohila.kovtp.ee/

Scroll to Top