Alates märtsi kuust töötavad maakondlike arenduskeskuste võrgustikus kuus väga hea ettevõtluskogemusega piirkondlikku ettevõtluskonsultanti: Ermo Brecher Kesk-Eestis (Jõgeva-,Järva-, Raplamaa), Eduard Laur Harjumaal, Urmas Treiel Lääne-Eestis (Lääne-,Hiiu-, Saaremaa), Kuldar Leis Kagu-Eestis (Põlva-Võru-Valga ), Kristo Tõnissoo Pärnumaal ja Tiina Pitsenko Viljandimaal. Konsultandid pakuvad teenust vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõtjatele, kellel on minimaalselt kaks töötajat ja 80 000 eurone müügitulu aastas ning kes asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut.

Uue teenuse eesmärk on piirkonna kasvupotentsiaaliga ettevõtete toetamine nõustamise abil, rõhuga ettevõtte lisandväärtuse kasvatamisele, müügitulu ja ekspordi kasvule ning optimeeritud tööjõu kasutusele. Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK) juhi Janek Kadariku hinnangul jõuab nüüd RAEK märksa suurema arvu ettevõtjateni ja oluline muutus on see, et lisaks alustavatele ettevõtjatele keskendutakse senisest rohkem väike-ettevõtetele. Ennekõike sobib uus teenus väike-ettevõtjatele, kes oma arenguteel vajavad partnerit või konsultanti, kellega järgmisi samme arutada ning analüüsida. Seejärel aitab ettevõtluskogemusega konsultant võimalikke lahendusi leida, kuidas edasi liikuda.

Teenust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning tellijaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Eestis on kokku 15 maakondlikku arenduskeskust. Pakume riigi, Euroopa Liidu ja kohalike koostööpartnerite toetusel info- ja nõustamisteenust ning arendustuge alustavatele- ja tegutsevatele ettevõtjatele, investoritele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele.

Maakondlikud arenduskeskused on kohalike omavalitsuste ja riigi poolt asutatud iseseisvad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK võrgustik).

Lähemalt saab teenustega tutvuda koduleheküljel www.arenduskeskused.ee