Kas on võimalik, et aastal 2035 elab Raplamaal 35 000 õnnelikku ja kodukohta hindavat elanikku? See tähendaks, et igal järgneval aastal suureneb maakonna elanike arv 100 elaniku võrra. Mida on vaja selleks teha? Kas puhas ja turvaline elukeskkond, head ühendused pealinnaga ning kvaliteetsed ning kõigile kättesaadavad avalikud teenused tagavad elanikkonna kasvu? Kas piisab, kui igale lapsele on tagatud kodulähedane lasteaiakoht, koolides on kaasaegne õpikeskkond heade õpetajatega ja maakonna tööstusaladele on loodud uusi erinevate valdkondade töökohti? Kas plaanitav Rail Baltic soodustab kohalikke arenguid? Tõenäoliselt on vaja veel häid ja mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi nii kultuuri- kui ka spordihuvilistele. Raplamaa oluliseks väljakutseks on maakonna atraktiivsuse, maine ja tuntuse tõstmine – selleks, et elanikud oleksid eluga rahul ja motiveeritud kohalikesse tegemistesse panustama, et turistid ja puhkajad toetaksid maakonna majandust ning investorid rajaksid siia oma ettevõtte ja looksid uusi tasuvaid töökohti.

Maakonna olulisemad strateegilised valikud ja kokkulepped peavad olema kajastatud koostatavas Raplamaa arengustrateegias 2035+. Alates käesoleva aasta varakevadest on Raplamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel koos erinevate elualade esindajatega koostatud strateegiadokumenti, mis saab loodetavasti kõikide vallavolikogude heakskiidu aasta lõpul.

15. novembril Raplas toimuval arengukonverentsil esitletakse Rapla maakonna terviseprofiili ja valminud maakonna arengustrateegia töödokumente. Konverentsil esinevad ettekannetega ettevõtja, arenguökonomist ja ühiskonnategelane Ott Pärna, Tallinna Tehnikaülikooli professor Dago Antov, Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Ülle Laasner ja arendusjuht Tavo Kikas.

Tulevikudebatis arutlevad Raplamaa arenguvõimaluste üle Artur Talvik ja Kalle Palling Riigikogust, Dago Antov Tallinna Tehnikaülikoolist, Rapla vallavanem Piret Minn ja Kohila vallavanem ning Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Heiki Hepner.

Konverentsi ja debati kõnejuht on Märt Treier.

Strateegia tööversioon on avalikul väljapanekul Raplamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel. Teave on leitav ka omavalitsuste veebilehtedel.