Märjamaa vald soovib tänada oma tublimaid

24. veebruaril saab Eesti Vabariik 99-aastaseks. Sel puhul soovib Märjamaa vald tänukirjaga tänada oma paremaid poegi ja tütreid vabariigi aastapäeva eel toimuval piduõhtul. Ilmselt tunneb igaüks meist kedagi, kes oleks seda kõrget tunnustust väärt. Seepärast kutsume märjamaalasi üles mõtlema oma kaaslastele, leidma üles tublimad ning esitama nad valla tänukirjaga tunnustamiseks.

Enne kandidaadi esitamist palume tutvuda Märjamaa valla tunnustamise avaldamise korraga.

Esitatud kandidaate kaalub vallavalitsus, otsus langetatakse poolthäälteenamusega.

Ettepanekud palume saata 25. jaanuariks Märjamaa Vallavalitsusse (Tehnika 11, 78304 Märjamaa) või e-postiga: marjamaa@marjamaa.ee.

Info telefonil: 489 8855, 5621 4608.

Leave a Comment

Scroll to Top