Kirjatöö on kohasem tegevus talveperioodiks, aga Märjamaa kodulooraamatu maht sundis selle koostajatelt lõivu võtma ka kevadiste toimetuste kõrvalt. On heameel tõdeda, et tänaseks oleme üle koera saanud: Vali Press OÜ kujundaja Hermo Sakk on teinud küljenduse ja autorid on oma tekste üle vaatamas. Koera sabaosa trükkimise ja köitmise näol jääb juba jaanipäevajärgsesse aega.

Eriline tänu kuulub keeletoimetaja Krista Kumbergile, kelle punane pliiats püsis ühtmoodi terav esimesest leheküljest viimaseni ja korjas üles ka need hajuma kippuvad mõttelõngad, mis käsikirja eelmistel lugejatel tähelepanuta olid jäänud. Nii kestsid konsultatsioonid paranduste vormistamiseks sageli üle südaöö.

Tegutseme lootuses, et juba 31. juulil on võimalus kodulooraamatut avalikkusele esitleda.

 

Koostajad ja toimetajad