Konkurss “Eesti kaunis kodu 2018” ja kaunite kodude omanike tunnustamine

President Konstantin Pätsi 1936. a. algatatud ja President Lennart Meri poolt 1997. aastal taasalgatatud üldrahvalik liikumine „kodu kauniks“ on koostöös maavalitsustega kestnud 20 aastat. Kauni kodu konkursid on toimunud külade, kohalike omavalitsuste ja maakondade tasandil, millest maakonnad on esitanud üleriigilisele komisjonile hindamiseks parimad.

Peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist jätkab Raplamaa Omavalitsuste Liit koostöös Eesti Kodukaunistamise Ühendusega üldrahvalikku liikumist „kodu kauniks“. Jätkatakse traditsiooni, kus tänukiri ja mastivimpel antakse maakonna kaunite kodude omanikele, kelle on välja valinud kohalikud omavalitsused. Konkursile esitatute hulgast valitakse välja parimad, kes suunatakse üleriigilisele heakorrakonkursile «Eesti kaunis kodu 2018». Üleriigilisele konkursile esitatud objektid valib välja Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt moodustatud komisjon. Sel aastal esitasid Raplamaa omavalitsused maakondlikule komisjonile tunnustamiseks kuus kaunist kodu ja ühe kortermaja. Kõik esitatud koduaiad vaadati üle ja otsustati esitada kolm kaunimat kodu tunnustamiseks Vabariigi Presidendile.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Heiki Hepner on saatnud Raplamaa Kaunis Kodu 2018.a. koduomanikele kutse tänupiknikule, mis toimub 5. juulil Mälivere külas Regina ja Aare Sullakatko koduaias. Vabariigi Presidendi vastuvõtt kaunite kodude omanike tunnustamiseks toimub 25. augustil Viljandis

Scroll to Top