21. oktoobril 2017 jõustus Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemine ning moodustus uus oma-valitsusüksus – Märjamaa vald.

Uude omavalitsusüksusesse kuuluvad Märjamaa alev ning 112 küla (sealhulgas 3 endist Raikküla valla küla). Uue omavalitsusüksuse territoorium moodustub Märjamaa valla ja Vigala valla ning 3 endise Raikküla valla küla territooriumi summana ja valla piir kulgeb mööda ühinenud valdade ja külade välispiiri. Märjamaa valla territooriumi osaks on Vigala osavald.
Märjamaa valla keskuseks on Märjamaa alev.

Inimese igapäevaelus esialgu midagi suurt ei muutu. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. Üleminekuperioodil, 2017. aasta lõpuni jäävad alles senised vallavalitsused ning toiminguid teha ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest või Märjamaa vallavalitsusest. Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt.

Esialgu ei muutu ka õigusaktid. Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Vigala valla õigusaktid senise Vigala valla territooriumil ja Märjamaa valla õigusaktid Märjamaa valla territooriumil).