Kaiu, Raikküla ja Rapla vallad ühinevad uueks omavalitsusüksuseks

Kaiu vallavolikogu otsus nr 45
Kaiu vallavolikogu otsus nr 46
Kaiu vallavolikogu otsus nr 47
Raikküla vallavolikogu otsus nr 133
Raikküla vallavolikogu otsus nr 134
Raikküla vallavolikogu otsus nr 135
Rapla vallavolikogu otsus nr 73
Rapla vallavolikogu otsus nr 74
Rapla vallavolikogu otsus nr 75
Rapla vallavolikogu otsuse nr 75 seletuskiri 

ÜHINEMISLEPING

Lisa 1  Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lisa 2 Kaiu Vallavolikogu otsus
Lisa 2 Raikküla Vallavolikogu otsus
Lisa 2 Rapla Vallavolikogu otsus
Lisa 2 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend nende läbivaatamise kohta ühinevate omavalitsuste volikogudes
Lisa 3 Valla kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 4 Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava
Lisa 5 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve
Lisa 6 Kaiu valla 2015.a. auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 7 Raikküla valla 2015.a auditeeritud. majandusaasta aruanne
Lisa 8 Rapla valla 2015.a. auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 9 Kaiu valla eelarvestrateegia 2017-2020
Lisa 10 Raikküla valla eelarvestrateegia 2017-2021
Lisa 11 Rapla valla eelarvestrateegia 2017-2020 

Ühinemislepingule tehti ettepanekuid

Ühinemislepingule tehtud ettepanekud vaadati läbi novembrikuus toimuval juhtrühma koosolekul ja kujundati seisukohad, mis vajavad aktsepteerimist vallavolikogudes, vt TABEL

LISAINFO

Juulikuu kokkuvõte

Kaiu, Raikküla ja Rapla vallajuhid andsid oma viimasel ühisel koosolekul heakskiidu ühinemislepingu projektile ning suunasid selle vallavolikogudesse esimesele tutvustamisele. Lepingu eelnõu koostamisel osalesid omavalitsuste valdkonnaspetsialistid, -ametnikud, vallajuhid ja haldusreformi konsultandid. Ühinemislepingu projektile lisaks on koostamisel lepingu seletuskiri, plaanitakse ühiseid investeeringuid ja kavandatakse jätkutegevusi 2017.a.
Raikküla vallavolikogu istung, kus tutvustatakse ühinemislepingu projekti, toimub 23.augustil. Rapla vallavolikogu koguneb 25.augustil ja Kaiu vallavolikogu 31.augustil. Kõikidelt vallavolikogudelt oodatakse septembrikuus lepingu parandus- ja muudatusettepanekuid.
Ühinemislepingu projekt koos vajalike lisadega pannakse avalikule väljapanekule oktoobris ja siis korraldatakse ka piirkondlikud rahvakoosolekud ühinemistingimuste tutvustamiseks. Novembris korraldatakse rahvaküsitlused elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Hiljemalt 31.detsembriks peavad vallavolikogud ühinemislepingu koos lisadega allkirjastama.
Rapla ühinemispiirkonnas oodatakse endiselt ühinemisläbirääkimistele ka Juuru, Järvakandi ja Kehtna valdasid.

Juunikuu kokkuvõte

Juuli alguses, kui jalgpalli EM-il käivad veel viimased veerandfinaalmängud ja kaotajad lähevad koju, siis Raplamaa haldusreformi väljakutel on seis ikka veel segane. Rapla ühinemise alagrupis on olukord endine – Rapla-Raikküla-Kaiu-Käru hindavad üksteise väärtusi ja võimekusi, Kehtna ja Järvakandi ootavad veel varumeestepingil. Märjamaa, Vigala ja Kullamaa valivad strateegiat ja taktikat, kaitsjaid ja ründemängijaid ning plaanivad alustada alagrupimänge. Juuru ja Kohila pole veel mängudele loose tõmmanud.

Loe tervet artiklit – juunikuu uudised

Maikuu kokkuvõte

Rapla maakonnas on kohalike omavalitsusüksuse vabatahtlike ühinemisläbirääkimiste etapp alanud. Aktiivsemad vallajuhtide kohtumised toimuvad alates märtsikuust Rapla maakonna lõuna-, kesk- ja idaosas. Rapla vallavolikogu on teinud ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks kuuele omavalitsusele. Kolme omavalitsuse – Kaiu, Käru ja Raikküla volikogud on otsustanud koos Raplaga uue omavalitsuse moodustamiseks läbirääkimisrääkimiste laua taha tulla. Kehtna vald on seni olnud vaatleja staatuses, sest peab läbirääkimisi ka Järvakandi vallaga. Käru vald peab paralleelselt ühinemisläbirääkimisi ka Järvamaa Türi vallaga.

Loe tervet artiklit – maikuu uudised


Valdkonnakomisjonide koosoleku protokoll 19.05.2016


Silvi Ojamuru – HR koordinaator
haldusreform@raplamaa.ee

Haldusreformi seadus