Linnusekohast

Muinaslinn Pirgu (ehk Atla) jõe läänekaldal Seli-Pirgu-Angerja maantee ja jõe vahel. Linnusekoht moodustub hobuserauakujulise poolkaares valliga eraldatud alast jõe kõrgel kaldapealsel, hõlmab 7500 ruutmeetrit; vastu jõge vall puudub; kultuurkihist pole andmeid.

Linnuseala loode- ja lääneküljel on taluhooned ning siin on valli lõhutud; paremini on vall säilinud põhjaküljel, kus selle kõrgus on kuni 1,5 – 1,8 m. Pärineb oletatavasti I aastatuhandest.