Kõrtsist

Maanteekõrtsi lasi ehitada Atla parun Barlöven 1840 aastal ja see on ainuke esialgsel kujul säilinud talupojakõrts terves Eestis. Kuna kõrtsipidaja pidi olema ühtlasi ka talunik, siis kujutab kõrtsihoone puidust kambrite ja rehetoaga ning paekivist rehealusega tüüpilist 19. sajandi Juuru kihelkonna talutaret.

Rehielamule on väga iseloomulikud madalad uksed, sest reheahjust tulev soojus pidi kauem majas püsima. Kõrtsihoonel puudub korsten ning kogu suits pääseb välja seina sees olevatest avadest. Kelpkatuse katteks on pilliroog.

Mahtra sõja ajal oli just kõrts just see koht, kuhu tuldi nõu ja abi saama. Kõrtshoone on Mahtra Talurahvamuuseumi filiaal ja seal korraldatakse tihti rahvakalendri tähtpäevi.

Lisainfo siit