Sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond on asutatud omavalitsuste poolt 1991.aastal.
Praegu kehtivad põhimõtted töötati välja 1999.aastal. Arengufondi tegevuse eesmärgiks maakonna regionaalset arengut soodustavate programmide ja projektide ning maakondlike ühisürituste täiendavaks finantseerimiseks vajalike rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise kasutamise korraldamine.

Sihtasutuse kapital koosneb peamiselt Raplamaa omavalitsuste eelarvelistest eraldistest.  Projektitaotlusi võivad Arengufondile esitada omavalitsused, KOV asutused ja MTÜ/SA. Toetust ei saa taotleda eraisikud.

Alates 2017.aastast võetakse projekte vastu kaks korda aastas – 10.jaanuaril ja 10.mail.

Muudatus on ka seoses projekti eelarvega.
Vähendatud toetuse eraldamisel esitab toetuse saaja Arengufondile täpsustatud projekti eelarve.

Projektide rahastamise otsused teevad Arengufondi nõukogu ja hariduse osafondi nõukogu  – arengufondi nõukogu poolt kinnitatud kriteeriumide alusel.

Kodulehekülg