Karm koroonaviirus on sundinud inimesed isolatsiooni koduseinte vahele. Riskirühmasid kaitseb halvimast ainult täielik isolatsioon. Oleme harjunud, et hing on vangis kehas, aga et keha on vangis kodus on harjumatu. Kodus tuleb leida tegevusi, mis meelt harivad ja vaimu teritavad. Üks võimalus selleks on Külaülikooli loengute kuulamine ja kuuldu üle järelemõtlemine. Allpool asuvate linkide abil on võimalik Külaülikooli loenguid järele kuulata.

Head kuulamist!


 1. Fred Jüssi “Loodus tehiskeskkonnas” 28. oktoober 2013. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2016_Fred_Jussi_Loodus_tehiskeskkonnas.mp3
 2. Ülo Vooglaid “Väikese inimese suur rõõm” 25. november 2013. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2013_Ulo_Vooglaid_Vaikese_inimese_suur_room.mp3
 3. Jaan Leetsar “Ühistegevuse rollist ühiskonnas” 16. detsember 2013. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2014_Jaan_Leetsar_Uhistegevuse_rollist_uhiskonnas.mp3
 4. Andro Roos “Raha võimalused ja ohud” 27. jaanuar 2014. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2014_Andro_Roos_Raha_voimalused_ja_ohud.mp3
 5. Anu Raud “Talu elu, talu ilu” 3. märts 2014. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2014_Anu_Raud_Talu_elu_talu_ilu.mp3
 6. David Vseviov “ Kuidas määratleda peremeest?” 31.märts 2014. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2014_David_Vseviov_Kuidas_maaratleda_peremeest.mp3
 7. Maaja Vadi „Organisatsioonikultuur talus“ 28. oktoober 2014. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2014_Maaja_Vadi_Organisatsioonikultuur_talus.mp3
 8. Marju Lepajõe “Miks haridus on püha?” 25. november 2014. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2015_Marju_Lepajoe_Miks_haridus_on_puha.mp3
 9. Riina Roose “Vaikus ja müra” 26. jaanuar 2015. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2015_Riina_Roose_Vaikus_ja_mura.mp3
 10. Mikk Sarv “Juurdumise hüvedest” 16. veebruar 2015. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2015_Mikk_Sarv_Juurdumise_huvedest.mp3
 11. Marju Lauristin “Eestlaste tulevik – maarahvas või linnarahvas?” 13. märts 2015. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2015_Marju_Lauristin_Eestlaste_tulevik_maarahvas_voi_linnarahvas.mp3
 12. Martti Kalda „India tarkused tänases maailmas“ 25. jaanuar 2016. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2016_Martti_Kalda_India_tarkused_tanases_maailmas.mp3
 13. Elmo Nüganen „Lavastades Tammsaaret“ 15. veebruar 2016. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2016_Elmo_Nuganen_Lavastades_Tammsaaret.mp3
 14. Jaak Jõerüüt „Riiklus ja riigimehelikkus“ 31. oktoober 2016. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2016_Jaak_Joeruut_Riiklus_ja_riigimehelikkus.mp3
 15. Valdur Mikita „Ajakaevu kiigates“ 21. november 2016. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2016_Valdur_Mikita_Ajakaevu_kiigates.mp3
 16. Maarja Vaino „Tammsaare maailmataju eripärast“ 16. jaanuar 2017. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2017_Maarja_Vaino_Tammsaare_maailmataju_eriparast.mp3
 17. Arne Mikk „Ooperi igavikulised sõnumid“ 20. veebruar 2017. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2017_Arne_Mikk_Ooperi_igavikulised_sonumid.mp3
 18. Raul Rebane „Maaelu mainest“ 20. märts 2017. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2017_Raul_Rebane_Maaelu_mainest.mp3
 19. Ene Vainik „Tunda tundeid eesti moodi“ 30. oktoober 2017. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2018_Ene_Vainik_Tunda_tundeid_eesti_moodi.mp3
 20. Margus Punab „Meeste tervis“ 29. jaanuar 2018. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2018_Margus_Punab_Eesti_meeste_tervis.mp3
 21. Tõnu Viik „Internet ja inimene“ 26. veebruar 2018. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2018_Tonu_Viik_Internet_ja_inimene.mp3
 22. Rein Veidemann „Lugemine kui kunst“ 26. märts 2018. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2019_Rein_Veidemann_Lugemine_kui_kunst.mp3
 23. Viivi Luik „Rahu ja sõda“ 29. oktoober 2018. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2019_Viivi_Luik_Rahu_ja_soda.mp3
 24. Hannes Vallikivi „Õigus ja õiglus“ 26. november 2018. http://heli.er.ee/helid/oy/OY2019_Hannes_Vallikivi_Oigus_ja_oiglus.mp3
 25. Ly Seppel-Ehin „Lind, kel on vahutavad tiivad…“ Uku Masingu luuletusi veerides              29. oktoober 2019.   http://heli.err.ee/helid/oy/OY2019_Ly_Seppel-Ehin_Lind_kel_on_vahutavad_tiivad.mp3
 26. Tarmo Soomere „Ilmast ilma“ 25. november 2019. http://heli.err.ee/helid/oy/OY2020_Tarmo_Soomere_Ilmast_ilma.mp3
 27. Paul-Eerik Rummo „Olemas!“ Artur Alliksaare isikust ja tema luulest 27. jaanuar 2020. https://vikerraadio.err.ee/1061234/ooulikool-paul-eerik-rummo-olemas