Rapla maakonna ühistransporti planeerib ja organiseerib Rapla Maavalitsus.
Maavalitsus on sõlminud maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingud järgmiste vedajatega:

  • Hansa Bussiliinid OÜ  01.07.2015 – 30.06.2023 (koduleht SIIN, telefon 483 3311);
  • Remfakt OÜ 01.01.2016 – 31.12.2020 (koduleht SIIN, telefon 487 2522).

Maakond saab maakonnaliinide korraldamiseks riigieelarvest sihtotstarbelist toetust.